Odstupenie od zmluvy

Ako postupovať

Stiahnite si prosím formulár Odstúpenie od zmluvy v súlade so zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Ako zákazník e-shopu jurhan.com, objednávateľ / spotrebiteľ, máte v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. 

Kam vrátiť tovar

Spolu s vyplneným formulárom o odstúpení od zmluvy a dokladom o kúpe môžete tovar vrátiť osobne v Trenčíne alebo zaslať tovar na adresu:

Adresa prevádzky

GammaHS s.r.o.

Zlatovská 35,
Trenčín 911 05,
Slovensko

Odporúčame zákazníkom, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry, dokladu o kúpe.
Odporúčame tovar zasielať doporučene a ako poistenú zásielku.

Tovar prosím neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

Naše povinnosti 

Prevádzkovateľ e-shopu sa vám ako zákazníkovi zaväzuje vrátiť cenu zaplatenú za príslušný tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy - rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ vy ako zákazník nepožiadate inak. Zákazníkovi nie sú účtované žiadne poplatky. 

V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ e-shopu vám môže vrátiť  kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

Vrátenie poštovného

Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy - hradíte poštovné za odoslanie tovaru sami. Avšak prevádzkovateľ e-shopu vám vráti aj náklady na takéto poštovné. Zákazníkovi vraciame poštovné len do výšky najlacnejšej formy poštovného v našom e-shope.

Platbu zákazníkovi vrátime rovnakým spôsobom, akú ste použili pri platbe. Ak zákazník platil v hotovosti, vrátime hotovosť. Ak zákazník platil bankovým prevodom, vrátite mu peniaze na jeho účet.

Spôsob platby sa môže zmeniť len v prípade, ak s tým vy ako zákazník súhlasíte. 

Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ

Spotrebiteľa zákon definuje ako fyzickú osobu - nepodnikateľa, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak uvediete v objednávke identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), potom nemáte právo na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľa chráni napríklad zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa alebo zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.